Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης του www.potamos.com.gr υπόκειται στους παρακάτω όρους τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους που αναγράφονται τότε δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτή.