Ανδρειωμένος Γιώργος

Ανδρειωμένος Γιώργος

Ὁ Γιῶργος Ἀνδρειωμένος (Ἀθήνα, 1964), ἀριστοῦχος πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1986) καὶ διδάκτορας τοῦ βρετανικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Birmingham (CBOMGS, 1991), εἶναι καθηγητὴς τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας στὸ Τμῆμα Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2008 κ.ἑξ.) καὶ ἀναπληρωτὴς πρύτανη Διοίκησης καὶ Προσωπικοῦ τοῦ ἴδιου Ἱδρύματος (2013 κ.ἑξ.). Ἔχει διατελέσει ἐρευνητικὸς ἑταῖρος τοῦ Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Birmingham (1991-1992) καὶ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τῆς Διεύθυνσης Ἱστορίας Στρατοῦ (1993-1994), ἐνῶ ἔχει διδάξει μαθήματα τῆς εἰδικότητάς του στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν (ΠΤΔΕ, 1995-1997) καὶ στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΜΔ & ΤΑΒ, 1997-2008), καθὼς καὶ σὲ ἄλλα ἀνώτερα καὶ ἀνώτατα ἱδρύματα τῆς ἡμεδαπῆς καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς. Πολλὲς ἐπιστημονικὲς ἐργασίες του ἔχουν κυκλοφορήσει αὐτοτελῶς ἢ ἔχουν δημοσιευτεῖ σὲ ἔγκυρα περιοδικά, ἐνῶ ἔχει συμμετάσχει μὲ ἀνακοινώσεις του σὲ μεγάλο ἀριθμὸ συνεδρίων καὶ ἔχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση κατά:
(Με αφορμή ένα μαθητικό του τετράδιο) Ἡ πρώιμη ποιητι..
12,00€ 10,80€
Άνευ ΦΠΑ: 10,19€